Play
ORDEN DEL DÍA
1. Acta Esborrany sessió anterior: Lectura i aprovació. (00:00:10)
Aprobado
2. Comunicacions i disposicions oficials més importants. (00:00:30)
3. Resolucions d'Alcaldia. (00:00:38)
Informa
4. Modificació núm.32 crèdit extraordinari amb càrrec a romanents. (00:13:12)
Aprobado
Debate (00:15:22)
5. Ordenança reguladora del domini públic mitjançant taules i cadires d'establiments d'hostaleria. (00:17:11)
Aprobado
Debate (00:18:30)
6. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del domini públic de taules i cadires en establiments d'hostaleria. (00:23:45)
Aprobado
Debate (00:24:37)
7. Denominació edifici Trinquet Municipal “Paco Genovés”. (00:28:14)
Aprobado
8. Calendari laboral 2022: Canvi determinació festa local. (00:30:18)
Aprobado
9. Declaració institucional sobre “Dona Rural”. (00:31:29)
Informa
10. Declaració institucional sobre “Comerç Local”. (00:36:21)
Informa
11. Pla Municipal prevenció de drogodependencies i conductes adictives. (00:40:17)
Aprobado
Debate (00:44:16)
12. Període mitjà de pagament i execució Pressupost 3r trimestre/2021. (00:46:41)
Dar Cuenta
13. Despatx extraordinari

13.1. Declaració institucional (00:50:55)
Informa
14. Precs i preguntes. (00:55:26)

20 de Octubre de 2021

982 visualizaciones