Play
ORDEN DEL DÍA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (exp. 902979N; 914917T i 932731K). (30 de desembre de 2021; 20 de gener i 15 de febrer de 2022). (00:00:17)
Aprobado
2. DACIÓ DE COMPTE D’INFORMACIÓ REMESA AL MINHAP SOBRE:

2.1 Estat d’execució del pressupost del quart trimestre 2021 (exp. 924778P)
2.2 Període mig de pagament quart trimestre 2021 (exp. 924777N)
2.3 Morositat quart trimestre 2021 (exp. 924776M)) (00:00:58)
Dar Cuenta
3. DACIO DE COMPTE DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI (exp. 897280Y). (00:01:29)
Dar Cuenta
4. PROPOSTA D’ADHESIÓ DE LA DECLARACIÓ DE VALLADOLID PEL COMPROMIS DE LES CIUTATS PER L’ECONOMIA CIRCULAR (exp.925610W). (00:02:06)
Aprobado
5. DACIO DE COMPTE DEL CONTRACTE SUBROGACIO RESIDENCIA PERSONES MAJORS (exp. 923297H). (00:02:40)
Dar Cuenta
6. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA SOL·LICITUD AJUDA IVACE PELS POLÍGONS INDUSTRIALS ALQUERIA DE RAGA I TARONJA. (00:03:17)
Aprobado
7. DACIÓ DE COMPTE DE LA DILIGÈNCIA DE L’ACTA DE PLE DEL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2022. (00:03:48)
Dar Cuenta
8. PRESENTACIÓ DE MOCIONS

8.1 Ratificació Resolució d’Alcaldia sol·licitud ajuda IVACE per al polígon industrial Faitanar. (00:04:37)
Aprobado
8.2. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMNENT DE PICANYA CONDEMNANT L'AGRESSIÓ DE LA FEDERACIÓ RUSSA A UCRAÏNA.

8.3. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA (00:05:11)
Aprobado
8.4. MOCIÓN PARA PEDIR EL PAGO DE TRIBUTOS LOCALES Y OTRAS DEUDAS MEDIANTE BIZUM (00:08:22)
Enmienda Aprobada
Debate (00:10:10)
8.5. MOCIÓN PARA BENEFICIAR A LAS EMPRESAS Y AUTONOMOS DEL MUNICIPIO DE PICANYA (00:16:56)
Retirada del orden del día
Debate (00:20:03)
8.6. MOCIÓ: PROPOSTA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN PROGRAMA DE BEQUES REMUNERADES PER A ESTUDIANTS MAJORS D’EDAT (00:29:49)
No Aprobado
Debate (00:34:28)
8.7. MOCIÓ: PROPOSTA PER A ESTABLIR DESCOMPTES PER A VEÏNS I VEÏNES AMB CARNET JOVE EN L’ÚS DELS SERVEIS MUNICIPALS (00:52:06)
Aprobado
Debate (00:54:43)
9. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (gener 2022) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (14-21 i 28 de gener i 4-11 i 18 de febrer de 2022). (01:02:13)
Dar Cuenta
10. PRECS I PREGUNTES. (01:02:27)

Sesión plenaria ordinaria 10 de Marzo de 2022