Play
ORDRE DEL DIA
1. Acta Esborrany sessió anterior: Lectura i aprovació. (00:00:24)
Aprovat
2. Comunicacions i disposicions oficials més importants. (00:00:35)
3. Resolucions de l'Alcaldia. (00:00:42)
Informa
4. Modificació Bases execució Pressupost 2023. (00:07:57)
Aprovat
Debat (00:08:36)
5. IVACE.Ratificació sol·licitud subvenció Millora Polígon L’Alter. (00:11:30)
Aprovat
Debat (00:12:47)
6. IVACE.Ratificació sol·licitud subvenció Millora Polígon El Plá. (00:16:43)
Aprovat
Debat (00:17:36)
7. Acord adhesió i delegació Mancomunitat Horta Sud expts sancionadors. (00:20:59)
Aprovat
Debat (00:22:07)
8. Conveni col·laboració Ajuntaments d'Alcàsser-Picassent-Silla realització curs monitor temps lliure educatiu infantil i juvenil 2023 (00:25:51)
Aprovat
Debat (00:26:40)
9. Pla estratègic de Serveis Socials.Aprovació. (00:29:17)
Aprovat
Debat (00:36:29)
10. Pla Local de Gestió de Residus.Aprovació. (00:44:23)
Aprovat
Debat (00:47:11)
11. Ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals de companyia i potencialment perillosos d'Alcàsser. (00:53:47)
Aprovat
Debat (00:55:20)
12. Despatx extraordinari.
12.1. Declaracio Institucional dia de la Donna (01:01:53)
Informa
*************RECES************ (01:03:04)
13. Precs i preguntes. (01:16:36)
LA VEU DELS VEÏNS (01:41:11)

15 de febrer de 2023

120 visualizaciones