Play
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (14 de gener, Extraordinària i Urgent del dia 11 febrer i extraordinària del dia 11 de febrer de 2021). (00:00:10)
Aprovat
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LES CESSIONS DE LA POTESTAT D’ACTUACIÓ I DE PERCEPCIÓ DE LA SUBVENCIÓ ARRUR, PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DERIVADES DEL PROGRAMA, D’AQUELLES COMUNITATS DE PROPIETARIS/ES I LA CONSTITUCIÓ DE L´AJUNTAMENT DE PICANYA COMO A PROMOTOR PÚBLIC SUBSIDIARI (00:00:29)
Aprovat
Debat (00:02:21)
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA JGL PER A CONTRACTAR L’ENLLUMENAT PÙBLIC.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA JGL PER A CONTRACTAR LA NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. (00:05:41)
Aprovat
Debat (00:06:43)
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR. (00:09:20)
Aprovat
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ RPT: PROFESSORAT EPA. (00:11:06)
Aprovat
Debat (00:11:42)
7. RATIFICACIÓ DE LA SEGÜENT RESOLUCIÓ:
7.1. Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió acord a l’estructura recollida en el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2022 de la Generalitat (Exp. 708811K). (00:19:26)
Aprovat
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA VILA, A JULI AVINENT A TITOL PÒSTUM. (00:22:43)
Aprovat
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PRÈSTEC. (00:24:07)
Aprovat
Debat (00:25:51)
10. PRESENTACIÓ DE MOCIONS.
10.1. PROPOSICIÓ PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I PEL DRET A LA MANIFESTACIÓ PACÍFICA (00:28:35)
Aprovat
Debat (00:36:38)
10.2. Moció per l’alliberament de les patents de les vacunes de la COVID-19 (00:45:26)
Aprovat
Debat (00:48:25)
10.3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL - 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021
(00:59:48)
Aprovat
10.4. MOCION PARA SUMARSE A LA RED DE CIUDADES LIBRES DEL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA PROSTITUCIÓN (01:01:49)
Aprovat
PRECS I PREGUNTES (01:04:17)

Sessió plenària ordinària 11 de març de 2021