Sessió plenària extraordinària 21 d'octubre de 2021