Sessió plenària extraordinària 30 de desembre de 2021