Sessió plenària extraordinària 27 de juliol de 2022