Sessió plenària extraordinària 13 d'octubre de 2022