Sessió plenària extraordinària 20 de desembre de 2022