Sessió plenària extraordinària 31 de juliol de 2023