Sessió plenària extraordinària 21 de desembre de 2023