Play
ORDEN DEL DÍA
1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 04.03.2021 (00:10:45)
2. Expedient 843/2021. Renúncia al càrrec de regidor de Rafael Corresa
Rodrigo (00:15:15)
3. Expedient 2711/2020. Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Salut Pública i l'Ajuntament de Canet d´en Berenguer (00:17:07)
Debate (00:20:49)
4. Expedient 514/2021. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (00:37:30)
5. Expedient 795/2021. Establiment del caràcter substitutori de la publicació
en seu electrònica respecte del tauló físic (00:39:56)
6. Expedient 2141/2020. Elecció de titular i suplent per al Jutjat de pau (00:42:56)
Debate (00:44:46)
7. Expedient 1755/2020. Resolució de Contracte Patrimonial per Incompliment del superficiari de RD2 (C/ de la Molineta, 1). (00:51:48)
Debate (00:55:09)
8. Expedient 117/2021. Encàrrecs a Mitjans Propis: GESCANET (01:15:14)
Debate (01:20:16)
9. Moció Ag. Canet sobre consorci residus Palància Belcaire (01:26:59)
Debate (01:49:19)
10. Moció Compromís per a fer costat als familiars de les víctimes del franquisme de la fossa 95 de Paterna. (02:17:17)
Debate (02:28:59)
11. Expedient 896/2021. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern. (02:40:25)
12. Dació de compte de registres d'entrada i eixida, Decrets d'Alcaldia i actes
de Junta de Govern Local (02:42:37)
13. Precs i preguntes (02:43:05)

15 de Abril de 2021

126 visualizaciones